Press Konferencija Povodom Polaganja Kamena Temeljca

September 16, 2016

Press konferencija povodom polaganja kamena temeljca\r\n\r\nNa lokalitetu Preèko Polje, opæina Trnovo, u ponedjeljak 19. septembra 2016. godine bit æe uprilièeno sveèano polaganje kamena temeljca za izgradnju najveæeg turistièkog grada u jugoistoènoj Evropi Buroj Ozone City.\r\n\r\nTim povodom æe u subotu 17. septembra 2016. godine, sa poèetkom u 11.00 sati, u sjedištu kompanije Buroj International Group, na adresi Pijaèna 14K, (Stup) Sarajevo, biti održana press konferencija. O dinamici gradnje turistièkog grada, gostima koji æe doæi na sveèanost i o znaèaju projekta vrijednog 4,5 milijarde maraka, govorit æe gospodin Ismail Ahmad, Izvršni direktor ove kompanije.\r\n\r\nNovinarske ekipe, ukoliko imaju potrebu da naèine snimke pripreme terena na lokalitetu Buroj Ozone City, nakon dogaðaja æe imati na raspolaganju vodièa i pratnju do Preèkog Polja.\r\n\r\nSvi mediji su pozvani da prate dogaðaj!

  • Press Konferencija Povodom Polaganja Kamena Temeljca
  • Press Konferencija Povodom Polaganja Kamena Temeljca